Στον παρόντα χρόνο δεν διατηρώ σύμβαση με κανένα ασφαλιστικό ταμείο καθώς οι ασφυκτικοί χρονικοί και οικονομικοί περιορισμοί που επιβάλλουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη την παροχή σωστής ιατρικής φροντίδας. Η αμοιβή μου καταβάλλεται από τον ασθενή στο τέλος κάθε συνάντησης και είναι εναρμονισμένη με το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Το ιατρείο είναι πιστοποιημένο στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Συνταγές φαρμάκων και παραπεμπτικά εργαστηριακών εξετάσεων εκδίδονται ηλεκτρονικά και ο ασθενής καταβάλλει την προβλεπόμενη συμμετοχή στο φαρμακείο ή το εργαστήριο.

Ραντεβού που ακυρώνεται με ευθύνη του ασθενούς δεν χρεώνεται εφόσον πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός. Ωστόσο τονίζεται ότι ο χρόνος του ραντεβού έχει κρατηθεί αποκλειστικά για τον κάθε ασθενή και είναι πολύτιμος. Η εκατέρωθεν συνέπεια στην τήρηση του ραντεβού είναι αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας.

Είμαι γενικά διαθέσιμος και ανταποκρίνομαι πρόθυμα σε τηλεφωνική επικοινωνία εκτός ραντεβού σε περίπτωση ανάγκης. Ζητήματα χωρίς επείγοντα χαρακτήρα συζητούνται αναλυτικά στο προγραμματισμένο ραντεβού.